logo
  • December 27, 2017
  • Comments Off on स्वप्नपुर्ती कर्ज योजना

स्वप्नपुर्ती कर्ज योजना

दि. ०१/०१/२०१८ पासून सभासदांसाठी खास कमी व्याजदराची कर्ज योजना सुरु केली असून या सुवर्णसंधीचा लाभ सर्व सभासदांनी घ्यावा असे  आवाहन मा. संचालक मंडळातर्फे करण्यात आले आहे. सदर कर्ज योजनेची वैशिष्टे व अटी खालीलप्रमाणे आहेत.

वैशिष्टे :

१) स्वप्नपुर्ती कर्ज योजनेचा व्याजदर फक्त ९.८० टक्के

२) कर्जाची रक्कम थेट सभासदाच्या खात्यात जमा

३) रु. १ लाख मर्यादेपर्यंत तात्काळ कर्ज मंजूरी

अटी :

१) संस्थेच्या www.sindhumadhyamikpatpedhi.org संकेतस्थळावर दिलेल्या विहीत नमुन्यातच कर्ज मागणी अर्ज सादर करावा लागेल.

२) कर्ज मागणी अर्ज एकाच हस्ताक्षरात व एकाच शाईने तसेच संपुर्ण भरलेला असावा.

३) कर्जमागणी अर्जावर खाडाखोड तसेच व्हाईटनरचा वापर करु नये.

४) एक जामिनदार आवश्यक.

५) मुख्याध्यापक, एक जामिनदार व साक्षीदार यांच्या सह्या आवश्यक.

६) शासकीय परीपत्रकातील कर्ज मर्यादेस अधिन राहून कर्जवितरण करण्यात येईल.

७) किमान वेतन कायद्यानुसार हाती मिळणा-या  वेतनाच्या आधारावर जास्तीत जास्त रु. १ लाखापर्यंतच कर्ज मंजुर केले जाईल तसेच कर्ज मंजूरीचे संपुर्ण अधिकार संस्थेस राहतील.

८) कर्जाच्या फेडीचे मासिक हप्ते सेवानिवृत्त तारखेच्या ६ महिने अगोदर किंवा जास्तीत जास्त ६० मासिक हप्ते यापैकी कमीतकमी कालावधीसाठी राहतील.

९) कर्ज फेडीच्या हप्त्यांसाठी केवळ इ.एम्. आय्. पध्दतच लागू राहील.

१०) सदरच्या कर्ज योजनेत कर्ज विषयक धोरण व व्याजदरात बदल करण्याचा अधिकार मा. संचालक मंडळास राहील.

११) साक्षीदार हा कर्जदार ज्या शाळेतील असेल त्याच शाळेतील साक्षीदार घेणे आवश्यक राहील.

अर्ज : 

अर्ज डाऊन लोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा. (कृपया प्रिंट लिगल कागद वर घ्या )
स्वप्नपुर्ती कर्ज योजना अर्ज


Comments are closed.