logo
  • September 1, 2016
  • Comments Off on कर्ज योजना

कर्ज योजना

 

 कर्जाचा प्रकार

 हप्त्यांची संख्या

 कर्ज मर्यादा

 कर्ज व्याजदर

जामिनतारण (सर्वसाधारण) कर्ज जास्तीत जास्त १७५ हप्ते रु.१२ लाखापर्यंत ११.९०%
आकस्मिक कर्ज जास्तीत जास्त ५० हप्ते रू. २०,०००/- पर्यंत  ११.९०%
उत्सव कर्ज जास्तीत जास्त १० हप्ते रू. १०,०००/- पर्यंत वर्गणीठेव

तारण कर्जाच्या

व्याजदराप्रमाणे

१०%

वर्गणीठेव तारण कर्ज जास्तीत जास्त १२० हप्ते जमा वर्गणीच्या ९०% पर्यंत  १०%
संगणक कर्ज जास्तीत जास्त ३६ हप्ते कोटेशन प्रमाणे  ११.९०%

Comments are closed.