logo
  • May 4, 2017
  • Comments Off on धनलक्ष्मी दामदुप्पट ठेव योजना

धनलक्ष्मी दामदुप्पट ठेव योजना

धनलक्ष्मी दामदुप्पट ठेव योजना

सर्व सभासदांसाठी १०८ महिने ( ९ वर्ष ) कालावधीसाठी ७.८० % एवढा आकर्षक व्याजदर असणारी दिर्घमुदतीसाठी गुंतवणुक असणारी ठेव योजना आहे. या योजनेमध्ये सभासद कितीही रक्कम गुंंतवू शकतो.

योजनेची वैशिष्टे :

१) ७.८० टक्के एवढा आकर्षक व्याजदर

२) १०८ महिन्याच्या कालावधीमध्ये दुप्पट परतावा देणारी योजना

३) ५८ वर्षावरील जेष्ठ नागरीकांंसाठी ०.२० % अधिक व्याजदर

४) गुंतविलेल्या एकूण रक्कमेच्या ८० % पर्यंत  कर्ज मिळण्याची सुविधा (कर्ज व्याजदर ठेव व्याजदरापेक्षा २ % अधिक )


Comments are closed.