logo
  • May 4, 2017
  • Comments Off on शुभलक्ष्मी दामदिडपट ठेव योजना

शुभलक्ष्मी दामदिडपट ठेव योजना

शुभलक्ष्मी दामदिडपट ठेव योजना

सर्व सभासदांसाठी ६० महिने ( ५ वर्ष ) कालावधीसाठी ८.३० % एवढा आकर्षक व्याजदर असणारी ही ठेव योजना आहे. या योजनेमध्ये सभासद कितीही रक्कम गुंंतवू शकतो.

 

योजनेची वैशिष्टे :

१) ८.३०  टक्के एवढा आकर्षक व्याजदर

२) पाच वर्षाच्या कालावधीमध्ये दिडपट परतावा देणारी योजना

३) ५८ वर्षावरील जेष्ठ नागरीकांसाठी ०.२० % अधिक व्याजदर

४) गुंतविलेल्या एकूण रकमेच्या ८० % पर्यंंत कर्ज मिळण्याची सुविधा (कर्ज व्याजदर ठेव व्याजदरापेकक्षा २ % आधिक )


Comments are closed.