logo
  • August 8, 2016
  • Comments Off on पुरस्कार आणि यश

पुरस्कार आणि यश

संस्थेने मिळविलेले पुरस्कार

♦  महाराष्ट्र राज्य सह. पत. फेडरेशन लि. मुंबई यांचा राज्यस्तरीय अहवाल स्पर्धा पुरस्कार   सन २००१-२००२

♦  राष्ट्रीय सहकारीता विकास तथा ग्रामीण प्रबंधन संस्था वर्धा यांचा महाराष्ट्र राज्य   सहकार्य संस्था वार्षिक अहवाल मुल्यमापन राज्य स्तरीय स्पर्धा (वर्ष १५)यांचे वर्ष   २००३-२००४ साठीचे प्रशस्तीपत्र

♦  राष्ट्रीय सहकारीता विकास तथा ग्रामीण प्रबंधन संस्था वर्धा (सहकार शताब्दी वर्ष   १९०४-२००४) यांचा वर्ष २००४-२००५ साठी प्रशस्तीपत्र

♦  महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि. मुंबई यांच्या तर्फे आयोजीत सन   २००९-२०१० च्या आदर्श पतसंस्था पुरस्कार स्पर्धेमधे मुंबई विभागातून द्वितीय क्रमांक

♦  ए.एस्. प्रतिष्ठान कोल्हापूर या संस्थेचा सन २०१३ सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर,   सिंधुदूर्ग या पाच जिल्हयातून सेवक सहकारी पतसंस्थाच्या आदर्श चेअरमन व आदर्श   सचिव पुरस्कारासाठी या संस्थेचे मा.चेअरमन व सचिव यांची निवड.


Comments are closed.